บดทราย

บริษัท ท่าทรายธีระ จำกัด จำหน่ายทราย หิน ประเภทต่างๆ ...
บริการบดกราม
เครื่องบดทรายและกรวด
บดทรายซิลิกา
ทรายแก้วบด ขนาด 100, 200, 325, 400 Mesh คุณภาพดี
เครื่องบดตะแกรงทราย
อุปกรณ์บดเบา,บดอัดแบบเคลื่อนที่
ประเภทของ
การปรับปรุงก าลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน