การดำเนินการของรัฐบาลเพื่อลดอุตสาหกรรมเหมืองแร่

แหล่งเหมืองแร่ที่สำคัญภายในประเทศไทย – สำรวจอุตสาหกรรม ...
กรมเหมืองแร่ โต้ไม่แลกถอนฟ้องแค่ให้สิทธิ์
โปแตช ข้อดี ข้อเสีย การทำเหมือง การผลิต และการควบคุมผล ...
'เหมืองแร่' กับการจัดการผลกระทบ 'สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ...
เหมืองแร่กับการจัดการผลกระทบ'สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ' | วาระ ...
ถอดบทเรียน 30 ปี นโยบายเหมืองแร่ทองคำ จากรัฐบาล พลเอก เปรม ...